Składka zdrowotna w Nowym Ładzie

Strona główna » Składka zdrowotna w Nowym Ładzie

Nowy Ład zmienił wysokość składki zdrowotnej, możliwość jej odliczania od podatku, utrzymując jednocześnie związane z nią podwójne opodatkowanie. Wszystko po to, żeby do budżetu trafiało więcej pieniędzy. Czy na leczenie? Na razie nie wiadomo. Nie widzę skutku w postaci większej ilości zleceń NFZ na wizyty do specjalistów. Kolejki się tam nie skróciły. Podobnie jak na rehabilitację. Na razie wygląda więc na to, że dla przeciętnego pacjenta nic się nie zmieni.

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych - wysokość składki wyniesie 9 procent dochodów. Ale żeby nie było tak dobrze najmniej zarabiającym, nie zarabiającym w ogóle lub "lecącym" na stracie, nie może to być mniej niż 9 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli aktualnie: 3.100 zł. To oznacza, że minimalna składka zdrowotna w 2022 r. wyniesie 270,90 zł i rzeczywiście będzie to o niemal 100 zł mniej niż w 2021 r. Za to nie przewidziano maksymalnej wysokości składki, którą zapłaci przedsiębiorca, może być to więc kwota horrendalnie wysoka.

No i jak już pisałam, nie przekładalna na koszty jego leczenia. Tak jak dotychczas, kiedy będzie chciał pilnie skorzystać z rehabilitacji, będzie musiał skorzystać z wizyty prywatnej. Na tą opłaconą w ramach NFZ będzie musiał poczekać z rok. Podobnie z wieloma specjalistami. Że o dentyście nie wspomnę.

Zasady obliczania - i rozliczania w ramach kosztów uzyskania przychodów - składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), pozostają niezmienione.

Czy i jaki wpływ na zatrudnianie pracowników i funkcjonowanie firm będzie miał Nowy Ład i wprowadzona przez niego składka zdrowotna, będziemy mogli ocenić najwcześniej po roku. Zobaczymy co z tego wyniknie poza ogólnonarodową frustracją.