Profesjonalne tłumaczenia

Strona główna » Profesjonalne tłumaczenia

Dziś każdy jest specem od angielskiego, nikt się nie przyzna, że nie zna tego języka. Dotyczy to także różnego rodzaju producentów. Wystarczy jednak poczytać teksty na produktach, żeby się przekonać o brakach. Mam wrażenie, że wiele osób uważa, że po co się uczyć języka skoro jest tłumacz Google, albo inny translator. Zresztą tłumaczenia na język polski, również pozostawiają wiele do życzenia, nawet jeszcze więcej. Niestety, mimo przepisów ustawy nakazujących podawanie wielu informacji w naszym języku, często trudno nawet znaleźć tak podstawową rzecz jaką jest sama nazwa produktu, o instrukcji nie wspomnę np. w przypadku zabawek, albo o składzie po polsku w przypadku produktów spożywczych, a biorąc po uwagę ile jest dziś osób uczulonych, taka informacja na produktach żywnościowych po polsku powinna się znaleźć. Dlatego uważam, że nie należy ciąć kosztów na tłumaczeniach, tym bardziej że usługi te są coraz tańsze, np. takie tłumaczenia angielski Katowice. Tłumacze mogą się również przydać, żeby uniknąć nieporozumień podczas negocjacji i przygotowywania umów, które mają być zawarte w innych językach. Podobnie jak język polski, także i inne mają wiele znaczeń, co może mieć ogromne znaczenie w przypadku tekstów technicznych, prawnych, ekonomicznych, medycznych czy innych specjalistycznych. Można zapewnić również udział tłumacza w negocjacjach. Liczenie na pracowników, którzy mimo, że w jakimś tam zakresie znają język obcy i potrafią się w nim porozumiewać, ale nie znają języka specjalistycznego może okazać się bardzo ryzykowne. To gorzej niż jakby na negocjacje umowy jedna strona przysłała prawnika, a druga hydraulika (który mimo że zna się na swojej pracy i zna niektóre przepisy choćby ruchu drogowego, to jednak może zgodzić się nieświadomie na niekorzystne zapisy w umowie). Równie dobrze możemy zawrzeć zrozumiałą dla nas umowę np. z firmą amerykańską po polsku, ale poddać ją prawu stanu Nowy Jork. Jeśli nie znamy obowiązującego tam systemu prawnego i regulacji, na nic może zdać nam się znajomość umowy, bo w kwestiach nieuregulowanych lub uregulowanych inaczej w tym prawie, możemy ponieść niespodziewane koszty lub w inny sposób skomplikować wywiązanie się z umowy. Tak samo istotna jest zrozumiała treść umowy. Idealnym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy w dwóch językach, ale również w tym przypadku dobrze jest, jeśli w negocjacjach bierze udział tłumacz, lub jeśli później dokładnie się on zapozna z obu wersjami umowy, by potwierdzić czy na pewno są tożsame.