Pisma w sprawach rodzinnych

Ciekawe artykuły » Pisma w sprawach rodzinnych

Strona zawiera darmowe wzory pozwów i innych pism w sprawach rodzinnych. Zamieszczone zostały ogólne wzory z omówieniem co powinno się znaleźć w danym piśmie oraz przykładowe pisma (pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski) w różnych sprawach.

Autorki zastrzegają, że wszystkie przykładowe pisma stanowią wymyślone przez nie casusy, nie mające nic wspólnego z prawdziwymi postaciami i sytuacjami. Stąd wszelkie podobieństwo może być jedynie przypadkowe.

Na stronie znajdziemy wzory pozwów o rozwód oraz inne pisma w sprawach rozwodowych, pisma w sprawach o separację, wzory pozwów o alimenty, o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie bezskuteczności ojcostwa, o ustanowienie rozdzielności między małżonkami, o podział majątku wspólnego, o uregulowanie kontaktów z dzieckiem oraz pisma o ubezwłasnowolnienie.

Jednocześnie znajdziemy zakładkę opisującą opłaty sądowe w sprawach rodzinnych oraz poznamy właściwość sądów w poszczególnych sprawach czyli informację do którego sądu należy złożyć dane pismo.

Źródło: http://www.wzory.positor.pl/pisma-w-sprawach-rodzinnych-22.html