Formularze i wzory pism w postępowaniu cywilnym

Ciekawe artykuły » Formularze i wzory pism w postępowaniu cywilnym

Na stronie wzory.positor.pl w zakładce pisma w postępowaniu cywilnym znajdziemy informację o tym, jak powinno wyglądać pismo w postępowaniu cywilnym, tzn. co powinno znaleźć się w każdym piśmie, aby nie zostało ono odrzucone ze względów formalnych lub żebyśmy nie otrzymali z sądu wezwania do uzupełnienia braków, co z pewnością przedłuży postępowanie przed sądem. Zwykle pierwszym pismem wnoszonym przez nas do sądu jest pozew. Czasem - ze względu na rodzaj postępowania - będzie to wniosek. Tak czy inaczej należy pamiętać (czego dowiadujemy się ze strony), że pierwsze pismo składane do sądu w danej sprawie musi zawierać więcej informacji niż pisma kolejne (przy których z kolei należy pamiętać o podaniu sygnatury sprawy - czyli numeru sprawy nadanego przez sąd).

Z tej strony dowiadujemy się ponadto, że poza przypadkami opisanymi w zakładce wzory formularzy i pism na formularzach, w których pisma (pozwy, odpowiedzi na pozew, pozwy wzajemne, zarzuty/sprzeciwy, wnioski dowodowe) składa się na formularzach, wszystkie inne pisma procesowe składane do sądu są pisane w tradycyjny sposób (czyli na normalnej kartce z podaniem wszystkich informacji niezbędnych dla uznania pisma za pismo procesowe). Oczywiście z uwagi na wygodę swoją i czytającego, rzadko kiedy zdarza się obecnie, że pisma są pisane odręcznie, chociaż nie jest to oczywiście wymóg ustawowy i nic - przynajmniej z formalnego punktu widzenia - nie stoi na przeszkodzie, aby napisać pismo odręcznie.

Jednocześnie autorki przypominają, że od 7 lipca 2013 r. w pierwszym piśmie procesowym należy podać swój numer PESEL (osoby fizyczne) lub numer NIP albo KRS (przedsiębiorcy, w zależności od tego, który numer został im nadany).