Ciekawe artykuły

  • 1408.2013

    Pisma w sprawach rodzinnych

    Opisujemy stronę zawierającą darmowe wzory pozwów i innych pism w sprawach rodzinnych. Zamieszczone zostały tam ogólne wzory z omówieniem co powinno się znaleźć w danym piśmie oraz przykładowe pisma (pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski) w różnych sprawach.

  • 1108.2013

    Formularze i wzory pism w postępowaniu cywilnym

    Na stronie wzory.positor.pl w zakładce pisma w postępowaniu cywilnym znajdziemy informację o tym, jak powinno wyglądać pismo w postępowaniu cywilnym, tzn. co powinno znaleźć się w każdym piśmie, aby nie zostało ono odrzucone ze względów formalnych lub żebyśmy nie otrzymali z sądu wezwania do uzupełnienia braków...